ÚVOD
  • VÍTAME VÁS

Polgarmester
Vítam Vás na stránke našej obce.

Ing. Peter Bálint
Starosta obce BALOG NAD IPĽOM
     

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

Podrobnejšie tu:

 

 

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva

Podrobnejšie tu:


     
Stránka 1 z 3

REVITALIZÁCIA

Revitalizácia centrálnej zóny

FACEBOOK

Balog nad Ipľom na FACEBOOK


KONTAKTY

Obecný úrad Balognad Ipľom Balog nad Ipľom 75
99 111 Balog nad Ipľom
Slovenská republika

Telefon: +421/47-48-85-117
Fax: +421/47-48-85-131
Email: info@balognadiplom.sk