ÚVOD
  • VÍTAME VÁS

Polgarmester
Vítam Vás na stránke našej obce.

Ing. Peter Bálint
Starosta obce BALOG NAD IPĽOM
       

HARMONOGRAM - Zber separovaného odpadu

Zber separovaného odpadu v obci Balog nad Ipľom na rok 2018

podrobnejšie tu :


 

 


 

 

 

 

 

 

 

Čítať celý článok...
 

Oznam - správne poplatky od 1.1.2018

Oznamujeme Vám, že sa nastali zmeny v sadzbách správnych poplatkov s účinnosťou od 1.1.2018:

Overenie:

- odpisu (fotokópie) listín, za každú začatú stranu            2,00 €

- podpisu                                                                     2,00 €

Čítať celý článok...
 
Stránka 2 z 5

REVITALIZÁCIA

Revitalizácia centrálnej zóny

FACEBOOK

Balog nad Ipľom na FACEBOOK