ÚVOD O OBCI Pamiatky

Pamiatky

ZväčšiťZmenšiť

Skladanie do hrobuKresťanstvo má v obci Balog nad Ipľom pevné základy. V súčasnosti pozostáva obec z 24 ružencových spoločenstiev, z ktorých každé má 15 členov. Počas veľkého pôstu tu tĺkli (lisovali) olej z tekvicových semiačok. Posledným majstrom „tlačenia“ oleja bol Imrich Rados. Do druhej svetovej vojny varili gazdinky pôstne jedlá s týmto olejom. Spomedzi sviatočných zvykov bolo známe napríklad ľúbostné veštenie na Ondreja, pri ktorom dievky ukradli otcove nohavice a dali si ich na noc pod hlavu, aby sa im snívalo o svojom budúcom manželovi. Dlho sa zachoval aj turíčny zvyk „kiszehajtás“ (analógia vynášania a pálenia Moreny). V pamäti sa dodnes zachováva spomienka na vodenie turíčnej kráľovnej. Dievčatá si už dva týždne pred sviatkom zvolili 12 – ročnú princeznú. Na turíčnu nedeľu ju potom poobliekali do pekných bielych šiat a vodili ju od domu do domu, spievali a tancovali s ňou.

Na cintoríne postavili roku 1993 pamätník hrdinským obetiam I. a II. svetovej vojny.

Pamätník obetiam I. a II. sv. vojnyPamätník obetiam I. a II. sv. vojny


Vzácnou pamiatkou je aj samostatná zvonica, ktorá je pokrytá šindľom, je celá z dreva a bola v 18. storočí postavená bez jediného klinca.

KaplnkaVzácnou historickou pamiatkou dediny je kaplnka z 18. storočia, ktorá stojí pred dedinou. Najkrajším prvkom na nej je dvojkruhové okno v kamennom ráme.

Socha sv. Rocha je dokumentom zručnosti ľudových kameňosochárov v Balogu nad Ipľom. Postavili ju roku 1810, svätého zobrazujú s poranenou nohou a psíkom. Jeho liečba bola známa z obdobia veľkých morových nákaz.

Zriedkavé súsošie stojace v strede dediny, nazývajú tunajší kopou svätých. Trojité súsošieTrojité súsošie pochádza z roku 1872. Dali ho postaviť Štefan Pásztori a Katarína Töröková. Postavili vedľa seba svätcov najdôležitejších z hľadiska dediny. Patrón požiarnikov, Svätý Florián drží v pravej ruke diežu, z ktorej leje vodu na horiaci dom. V ľavej ruke drží zástavu a na hlave má prilbu. Druhá kamenná socha zobrazuje Sv. Vendelína s ležiacim baránkom pri nohách. On je patrónom chovateľov domácich zvierat, hlavne pastierov ovcí. Vedľa nich je socha Sv. Jána Nepomuckého, patróna riek, mostov a mlynárov. Je zároveň aj martýrom spovedného tajomstva. Zobrazený je s krížom a modlitebnou knižkou v rukách.

V obci stojí aj viac kamenných krížov s pôvodným korpusom. Starý hlavný kríž cintorína pochádza z roku 1856, kríž blízko zvonice je z roku 1810.

 

Kresťanstvo má v obci Balog nad Ipľom pevné základy. V súčasnosti pozostáva obec z 24 ružencových spoločenstiev, z ktorých každé má 15 členov. Počas veľkého pôstu tu tĺkli (lisovali) olej z tekvicových semiačok. Posledným majstrom „tlačenia“ oleja bol Imrich Rados. Do druhej svetovej vojny varili gazdinky pôstne jedlá s týmto olejom. Spomedzi sviatočných zvykov bolo známe napríklad ľúbostné veštenie na Ondreja, pri ktorom dievky ukradli otcove nohavice a dali si ich na noc pod hlavu, aby sa im snívalo o svojom budúcom manželovi. Dlho sa zachoval aj turíčny zvyk „kiszehajtás“ (analógia vynášania a pálenia Moreny). V pamäti sa dodnes zachovávaspomienka na vodenie turíčnej kráľovnej. Dievčatá si už dva týždne pred sviatkom zvolili 12 – ročnú princeznú. Na turíčnu nedeľu ju potom poobliekali do pekných bielych šiat a vodili ju od domu do domu, spievali a tancovali s ňou.

Na cintoríne postavili roku 1993 pamätník hrdinským obetiam I. a II. svetovej vojny.

Vzácnou historickou pamiatkou dediny jekaplnka z 18. storočia, ktorá stojí pred dedinou. Najkrajším prvkom na nej je dvojkruhové okno v kamennom ráme.

Vzácnou pamiatkou je aj samostatná zvonica, ktorá je pokrytá šindľom, je celá z dreva a bola v 18. storočí postavená bez jediného klinca.

Socha sv. Rocha je dokumentom zručnosti ľudových kameňosochárov v Balogu nad Ipľom. Postavili ju roku 1810, svätého zobrazujú s poranenou nohou a psíkom. Jeho liečba bola známa z obdobia veľkých morových nákaz.

Zriedkavé súsošie stojace v strede dediny, nazývajú tunajší kopou svätých. Trojité súsošie pochádza z roku 1872. Dali ho postaviťŠtefan Pásztori a Katarína Töröková. Postavili vedľa seba svätcov najdôležitejších z hľadiska dediny. Patrón požiarnikov, Svätý Florián drží v pravej ruke diežu, z ktorej leje vodu na horiaci dom. V ľavej ruke drží zástavu a na hlave má prilbu. Druhá kamenná socha zobrazuje Sv. Vendelína s ležiacim baránkom pri nohách. On je patrónom chovateľov domácich zvierat, hlavne pastierov ovcí. Vedľa nich je socha Sv. Jána Nepomuckého, patróna riek, mostov a mlynárov. Je zároveň aj martýrom spovedného tajomstva. Zobrazený je s krížom a modlitebnou knižkou v rukách.

V obci stojí aj viac kamenných krížov s pôvodným korpusom. Starý hlavný kríž cintorína pochádza z roku 1856, kríž blízko zvonice je z roku 1810.

 

KONTAKTY

Obecný úrad Balognad Ipľom Balog nad Ipľom 75
99 111 Balog nad Ipľom
Slovenská republika

Telefon: +421/47-48-85-117
Fax: +421/47-48-85-131
Email: obec@balognadiplom.sk