ÚVOD SAMOSPRÁVA Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

ZväčšiťZmenšiť

I N F O R M Á C I A
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
/OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7

Úradný názov:

Obec Balog nad Ipľom

Poštová adresa:

Hlavná 75

Mesto/obec:

Balog nad Ipľom

PSČ:

991 11

IČO:

00319228

Kontaktná osoba:

Eva Senáriková

E-mail:

senarikova@aksenarikova.sk

Telefón:

0904888427

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

 

Názov pridelený zákazke:

Protipovodňové opatrenia v obci Balog nad Ipľom

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž (výzvy na predkladanie ponúk):

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:

 

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania: 5099 - MSP, vestník č. 66/2013 – 04.04.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

 

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona:

otváranie častí ponúk „Ostatné“

otváranie častí ponúk „Kritériá“

Dátum otvárania predmetných častí ponúk:

23.09.2013

Dátum zverejnenia v profile:

23.09.2013

 

KONTAKTY

Obecný úrad Balognad Ipľom Balog nad Ipľom 75
99 111 Balog nad Ipľom
Slovenská republika

Telefon: +421/47-48-85-117
Fax: +421/47-48-85-131
Email: obec@balognadiplom.sk