KEZDŐLAP ÖNKORMÁNYZAT Közbeszerző profilja

Közbeszerző profilja

NagyításKicsinyítés

Verejný obstarávateľ:
Obec Balog nad Ipľom

IČO:


Sídlo:


Štatutárny zástupca:
Ľudovit Cseri - Starosta obce
Tel.:
Email:
Druh verejného obstarávateľa:
Obec

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona č. 25/2006 Z.z.:
§ 6 ods. 1 písm. b)

Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Samospráva

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa:
www.balognadiplom.sk

Osoby odborne spôsobilé na verejné obstarávanie:

Ing. Jozef Kukučka
Tel.:

Bankové spojenie:
BANKA., číslo účtu: