ÚVOD SPRÁVY Samospráva Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 - kandidáti

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 - kandidáti

ZväčšiťZmenšiť

15. novembra kandidujú dvaja za starostu a trinásti za poslancov

 

Kandidáti za starostu

1. Peter  Bálint, Ing. 56 r. Podnikateľ, Nezávislý kandidát

2. Ľudovít Cseri, 62 r. Starosta obce,  Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

 

Képviselőjelölt:

1. Ján  Budai (30) Podnikateľ  MOST - HÍD

2. Márk  Czibulya  Mgr. (34) Učiteľ  Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

3. Peter Gyurász  Ing. (27) Stavebný inžinier  MOST - HÍD

4. Oliver  Krupčiak (45) Strojár MOST - HÍD

5. Aneta Lenická (38) Predavačka  Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

6. Tímea Nedeľová (33) Živnostníčka  Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

7. Arpád Petényi  Ing. (40) Inžinier  MOST - HÍD

8. Imrich Rados   Ing. (44) Programátor  Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

9. Klára Radošová (52) Učiteľka  Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

10. Mgr. Jozef Stricho (38) Učiteľ Balog nad Ipľom,Nová Osada č.348 Nezávislý kandidát

11. Ákos Súth  (42) Mechanik strojov a zariadeni  Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség

12. Jozef Škerlec (40) Geodet  MOST - HÍD

Pártja

13. Gabriel Zolcer 39 Účtovník   MOST - HÍD