ÚVOD SPRÁVY Samospráva

HARMONOGRAM - Zber separovaného odpadu

Zber separovaného odpadu v obci Balog nad Ipľom na rok 2018

podrobnejšie tu :


 

 


 

 

 

 

 

 

 

Čítať celý článok...
 

Oznam - správne poplatky od 1.1.2018

Oznamujeme Vám, že sa nastali zmeny v sadzbách správnych poplatkov s účinnosťou od 1.1.2018:

Overenie:

- odpisu (fotokópie) listín, za každú začatú stranu            2,00 €

- podpisu                                                                     2,00 €

Čítať celý článok...
 

Odvoz komunálneho odpadu

Odvoz komunálneho odpadu z obce Balog nad Ipľom 1.štvrťrok 2018:

Čítať celý článok...
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 - kandidáti

15. novembra kandidujú dvaja za starostu a trinásti za poslancov

Čítať celý článok...
 

Rozlúčka od leta - deň detí

Rozlúčka od leta - deň detí na športovom ihrisku

Čítať celý článok...
 
Stránka 1 z 2

KONTAKTY

Obecný úrad Balognad Ipľom Balog nad Ipľom 75
99 111 Balog nad Ipľom
Slovenská republika

Telefon: +421/47-48-85-117
Fax: +421/47-48-85-131
Email: info@balognadiplom.sk