ÚVOD MÉDIA Dokumenty Úradná tabuľa Výzva na predloženie ponúk: Didaktické prostriedky

Výzva na predloženie ponuky - Didaktické prostriedky pre ZŠ A. Ipolyiho s VJM, Balog nad Ipľom - Nový!!!

KONTAKTY

Obecný úrad Balognad Ipľom Balog nad Ipľom 75
99 111 Balog nad Ipľom
Slovenská republika

Telefon: +421/47-48-85-117
Fax: +421/47-48-85-131
Email: obec@balognadiplom.sk