KEZDŐLAP MÉDIA Dokumentumtár Hirdetőtábla Výzva na predloženie ponuky - Výstavba zavlažovacieho systému v areáli futbalového štadióna v obci Balog nad Ipľom