Obec Balog nad Ipľom

Podľa monografie Hontianskej župy stál kostolík v Balogu nad Ipľom na svojom mieste už roku 1100. Budovu pôvodne románskeho štýlu reštaurovali naposledy roku 1979. Na budove možno objaviť prvky takmer všetkých stavebných štýlov. Románske prvky obsahuje hlavne loď, najstaršie časy pripomínajú už iba zlomky južného hlavného portálu. Vchody upravili po vpáde a vyhnaní Turkov prístavbou malého chudobinca k južnej stene. V roku 1926 túto stenu zbúrali a zamurovali aj starý vchod.

Pôvodne bola svätyňa kruhového tvaru. Piliere odstránili pri barokizácii. Východné okno svätyne si zachovalo pôvodný tvar. Gotický obraz, freska patróna obce – biskupa Svätého Mikuláš – sa objavila pri reštaurovaní. Okrem gotických oblúkov je najstarším prvkom aj svätostánok, vytesaný do kamennej steny a kamenné dvere medzi sakristiou a svätyňou.

Na veži je kópia maďarskej kráľovskej koruny. Na predprsni kostolného chóru stojí socha Spasiteľa a dvanástich apoštolov. Plastiky pochádzajú pravdepodobne zo 17. – 18. storočia. Obrazom hlavného barokového oltára je maľba Svätého Mikuláša. Dve stredné drevené plastiky zobrazujú Sv. Antona a Sv. Františka z Assisi.

V kostole možno vidieť aj sochu piety, jednu sochu Madony a sochu Krista – kráľa. Posledná socha je nezvyklým dielom: v ruke má jablko krajiny. Múry vybielene vápnom zdobia výrazné a strhujúce rytiny Jozefa Nagya, výtvarného umelca maďarského pôvodu tvoriaceho na Slovensku.

Budova je obohnaná hrubým kamenným múrom so strieľňami, ktorý bol postavený v stredoveku z obranných dôvodov. Drevené dvere vchodu sú dielom I. Radosa, miestneho rezbárskeho majstra. Brána, zhotovená k jubileu milénia roku 1896, je svedectvom pekného ľudového rezbárskeho umenia doby. Na dvoch vrchných tabuliach dvier vidno srdce Ježiša a Márie. Na ľavej spodnej tabuli je erb krajiny a kráľovská koruna. Na pravej dolnej tabuli je erb Hontianskej stolice.

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.