Obec Balog nad Ipľom

Správy

Oznamujeme občanom, že obecný úrad dňa 12.8.2022 t.j. v piatok bude zatvorený.

HASIČI VARUJÚ

 

 

V posledných dňoch sa začínajú množiť požiare v prírodnom prostredí – požiare suchej trávy, krovín, lesných porastov, ale aj odpadov. Horúce letné počasie a sucho výrazne napomáhajú vzniku a šíreniu požiaru.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíš už 6.6.2022 vyhlásilo  čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov a informovalo o tom občanov prostredníctvom obecných úradov a médií.

Vyzývame občanov k zvýšenej opatrnosti pri manipulácii s otvoreným ohňom a upozorňujeme, že v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je zakázané akékoľvek spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve!

 

V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 € , resp. v blokovom konaní do výšky 100 €,  právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 €.

 

Hasiči budú v spolupráci s políciou a dobrovoľnou požiarnou ochranou vykonávať hliadkovaciu činnosť na území okresu Veľký Krtíš a každé zistené porušenie zákona o ochrane pred požiarmi bude postihované v zmysle tohto zákona.

 

Vážení občania!

Obvodné oddelenie Policajného zboru Slovenskej republiky vo Vinici vzhľadom na charakter nápadu trestnej činnosti upozorňuje občanov na rôzne podvodné konania. Podvodníci využívajú rôzne zámienky, aby sa dostali k Vašim peniazom. Chcú vniknúť do Vášho bytu a pokiaľ od Vás nevylákajú peniaze priamo, ovládajú veľa spôsobov, ako Vás okradnúť. Nedôverujete neznámym ľudom a nikoho cudzieho nevpúšťajte do svojho bytu! Nedajte sa nachytať na nič, čo znie až príliš dobre - vysoké zisky za vložené peniaze, ,,výhodné" kúpy, fantastické dovolenky s ubytovaním zadarmo, zázračné lieky a iné. Nikdy nikomu telefonicky nehovorte čísla Vašej kreditnej karty, občianskeho preukazu, telefónnej karty, číslo poistky alebo číslo Vášho účtu v banke! Zisťovanie týchto čísel na overenie je od obchodníkov protizákonné. Ak Vám zazvoní opravár, pracovník úradu, či iných služieb (odpočet plynu, elektriky a pod.) nechajte si predložiť jeho služobný preukaz, alebo zavolajte na úrad alebo inštitúciu, na ktorú sa pracovník odvoláva. V prípade akýchkoľvek pochybností trvajte na tom, že o ponúkanú službu nestojíte. Nedovoľte nikomu, aby Vás nútil niečo podpísať, napr. dohodu a poistení, dohodu o kúpe, či predaji hnuteľného alebo nehnuteľného majetku! Závažné rozhodnutia o Vašom majetku konzultujte s právnikom, nechajte si poradiť od vierohodných osôb. Dôležité telefónne čísla (polícia, lekár, hasiči, blízki, susedia a pod.) majte viditeľne blízko telefónu, aby ste mohli čo najrýchlejšie privolať pomoc.

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.