Obec Balog nad Ipľom

Správy

Vážení občania,

 

s príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov.

 

Touto cestou Vás chceme upozorniť na potrebu skontrolovať stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím, inštalovať ich podľa návodu výrobcu a dbať na ich kontrolu počas prevádzky.

 

Do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo. Spaľovanie domáceho odpadu, či plastu zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne dochádza k znečisteniu ovzdušia. V tesnej blízkosti krbov, kachlí a kotlov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky, ktoré môžu byť zapálené od odletených žeravých častíc.

 

Je potrebné dbať na to, že komín, na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 Kw, musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách :

 

  1. a) raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo

spotrebiče na kvapalné palivá

  1. b) raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
  2. c) raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

 

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov.

Ak ide o spotrebič na tuhé palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace.

 

Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadeniami alebo ju môže vykonávať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej ako je kominár alebo revízny technik komínov.

 

 

 

NEZABUDNITE !

Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to

nezvládnete sami, nechajte to na odborníka - kominára

Cez Rezervačný systém Sociálnej poisťovne môžete oznámiť, že si chcete vybaviť dôchodok

 

Sociálna poisťovňa dočasne upravila možnosti využitia Rezervačného systému, pomocou ktorého sa v bežnej prevádzke možno elektronicky objednať na termín spísania žiadosti o niektorý z dôchodkov priamo v pobočke. Dôvodom je skrátenie úradných hodín pobočiek a obmedzenie pohybu návštevníkov v ich priestoroch v súvislosti s pandémiou. Aj napriek týmto opatreniam sa neobmedzuje možnosť žiadať o dôchodkové dávky.

Dočasne bude preto Rezervačný systém využívaný na elektronický zber formulárov, pomocou ktorých poistenci môžu iniciovať konanie o ich dôchodku. Po vstupe do Rezervačného systému na stránke www.socpoist.sk treba postupovať nasledovne:

  1. zadať druh dôchodku, ktorý chcete vybaviť
  2. zadať pobočku alebo pracovisko podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa
  3. odoslať formulár

Sociálna poisťovňa nepotvrdzuje prijatie mailu, ale približne do troch pracovných dní bude žiadateľa kontaktovať pracovník príslušnej pobočky a v závislosti od jeho konkrétnej situácie ho bude podrobne informovať o ďalšom postupe.

Ak sa poistenec rozhodne doručiť Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok (po vytlačení a ručnom vyplnení) poštou alebo osobne do schránky pri vstupe do pobočky, môže tak urobiť a potom už bude nasledovať rovnaký postup ako v prípade elektronického podania.

 

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.