Obec Balog nad Ipľom

 

Vec:    Výzva/ Upozornenie - Zákaz parkovania na chodníkoch od 1. októbra 2023

 

Obec Balog nad Ipľom ako cestný správny orgán v zmysle Zákona č. 8/2009 Z. z Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás upozorňuje na nižšie uvedené zákonné povinnosti v súvislosti so zmenou v doterajších možnostiach parkovania vozidiel na chodníkoch.  

 

Málokto si uvedomuje, že od 1. 10. 2023 nastali zásadné zmeny v parkovaní na chodníkoch. Stále bojujeme s nedostatočným počtom parkovacích miest. A hoci stav sa nijako nezmenil k lepšiemu, od 1. 10. 2023 nastúpili tvrdé obmedzenia priamo zo zákona bez zásahu samospráv.

 

Hovoríme teda o zmenách v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej aj ako „zákon o cestnej premávke“), konkrétne o kľúčovom ustanovení § 52 ods. 2.

 

 Nová úprava od 1. 10. 2023 - Parkovanie na chodníku je aktuálne upravené nasledovne:

 

Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

 

Parkovanie na chodníku tak je umožnené už len tam, kde to dopravná značka výslovne umožňuje.

 

Uvedené teda predstavuje zmenu z dovtedajšieho negatívneho výpočtu miest, kde nie je dovolené parkovať, na pozitívny výpočet takých miest (teda len tam, kde to výslovne dovoľuje dopravná značka).

 

V Y Z Ý V A M E

 

Vás na  dodržiavanie zákonných povinností týkajúcich sa parkovania na chodníkoch. V opačnom prípade bude obec povinná vaše konanie riešiť na príslušnom orgáne, kde Vám hrozí uloženie pokuty v blokovom konaní do 50 eur a v správnom konaní do 100 eur. Upozorňujeme tiež na možnosť riešiť nedovolené státie na chodníku formou takzvanej objektívnej zodpovednosti, s tým, že pokuta bude zaslaná držiteľovi vozidla vo výške 78 eur.

 

Veríme, že na základe uvedenej výzvy pristúpite k dobrovoľnému dodržiavaniu uvedeného zákazu parkovania na chodníkoch.

 

S úctou

                                               Ing. Peter Bálint – starosta obce

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.